Spa prices Scandic Eden Nokia

The prices belov includes the use of the spa facilities during opening hours and aquagym classes. Use of the spa is included in the price of the accommodation for our hotel guests.Spa prices Scandic Eden Nokia

Price list

Adult Child
3-12 years
Discount groups**
Mon-Fri until 2 pm EUR 19.50 EUR 16.00 EUR 16.00
Mon-Thu after 2 pm EUR 22.00 EUR 17.50 EUR 17.50
Fri after 2 pm, Sat-Sun and public holidays outside the peak season EUR 28.00 EUR 20.50 EUR 20.50
Peak season* EUR 31.50 EUR 23.00 EUR 23.00
Family ticket***
Mon-Fri until 2 pm EUR 59.50
Mon-Thu after 2 pm EUR 67.00
Fri after 2 pm and Sat-Sun and public holidays outside the peak season EUR 84.00
Peak season* EUR 89.50

* The peak season includes winter holiday weeks 8–9, Easter Thu-Mon, the month of July, autumn holiday weeks 42–43 and 25 December to 6 January

** Discount groups include 13–17-year-olds, pensioners, students and unemployed. You must prove your discount group at the cash register. Pensioner discount available with Kela pension card or employee pension card. Student discount available with a valid student card with a photo or a study certificate. Discount for unemployed is available to persons with

  • a payment decision on unemployment not older than 3 months issued by Kela or the Unemployment Fund
  • an unemployment certificate or an integration certificate not older than 3 months from the TE employment office
  • A certificate printed from the TE service centre “Oma asiointi” E-service pages. Acceptable identifiers: 02, 03, 05, 06 and 07
  • unemployment certificate in electronic form

An employment office customer card or employment policy statement does not entitle to a discount.

*** Family ticket: 2 adults + 2–3 children

Seasonal and monthly cards

Adult Child / Discount group** Family***
10-visit card EUR 190.00 EUR 150.00 EUR 530.00
Monthly card EUR 160.00
EUR 110.00 -

10-visit card is valid for 12 months from the date of purchase and the monthly card for 1 month from the date of purchase. The monthly card and the 10-visit card are personal.

*** Family ticket: 2 adults + 2–3 children

Children under 3 years old and the assistant to persons requiring assistance free of charge. 1 assistant per assistee will get free entry by showing their assistant card.

You can make use of the following payment methods as a part of your personal payment: Edenred Virike, Epassi, Smartum and TYKY

As a Scandic Friends member you receive a 10% discount on spa tickets every day.

Hinnasto

Aikuinen Lapsi
3–12-v.
Alennusryhmät**
Ma–pe klo 14 asti 18,50 € 15,50 € 15,50 €
Ma–to klo 14 jälkeen 21,00 € 16,50 € 16,50 €
Pe klo 14.00 jälkeen, la-su ja sesonkiaikojen ulkopuoliset arkipyhät 27,00 € 19,50 € 19,50 €
Sesonkiajat* 30,50 € 22,00 € 22,00 €
Perhelippu***
Ma–pe klo 14 asti 57 €
Ma–to klo 14 jälkeen 64,00 €
Pe klo 14 jälkeen ja la–su ja sesonkiaikojen ulkopuoliset arkipyhät 81,00 €
Sesonkiajat* 87,50 €

* Sesonkiaikoja ovat hiihtolomaviikot 8–9, pääsiäinen to–ma, heinäkuu sekä syyslomaviikot 42–43 sekä 25.12.–6.1

** Alennusryhmäläisiä ovat nuoret 13–17-v, eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät. Alennusryhmään kuuluminen todistettava kassalla. Eläkeläisalennuksen saa Kelan myöntämällä eläkekortilla tai työeläkekortilla. Opiskelija-alennuksen saa voimassa olevalla kuvallisella opiskelijakortilla tai opiskelutodistuksella. Työttömän alennukseen ovat oikeutettuja henkilöt, joilla on

  • Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 3 kk ikäinen maksupäätös työttömyydestä
  • työvoimatoimiston korkeintaan 3 kk ikäinen todistus työttömyydestä tai kotouttamistodistus
  • TE-palvelukeskuksen Oma asiointi -sivuilta tulostettu todistus. Hyväksyttävät tunnukset: 02, 03, 05, 06 ja 07
  • työttömyystodistus sähköisessä muodossa

Ei alennusta työvoimatoimiston asiakaskortilla eikä työvoimapoliittisella lausunnolla.

*** Perhelippu: 2 aikuista + 2–3 lasta/nuorta

Sarja- ja kuukausikortit

Aikuinen Lapsi / alennusryhmä** Perhe***
10-kerran kortti 180 € 139 € 499 €
Kuukausikortti 144 €
89 € -

10-kerran kortti on voimassa 12 kk ostopäivästä ja kuukausikortti 1 kk ostopäivästä. Kuukausikortti ja 10-kerran kortti ovat henkilökohtaisia.

*** Perhe: 2 aikuista + 2–3 lasta/nuorta

Alle 3-vuotiaat lapset ja avustettavien avustaja maksutta. 1 avustaja per avustettava saa maksuttoman sisäänpääsyn esittämällä avustajakortin.

Voit hyödyntää oheisia maksuvälineitä osana henkilökohtaista maksuasi: Edenred Virike, Epassi, Smartum ja TYKY.